Afrikansk pest förlorar mark i Nizhny Novgorod-regionen

Karantänen som infördes i byn Sherstino, Nizhny Novgorod-regionen, relaterad till spridningen av afrikansk pest, upphöjdes. Beslutet fattades av en särskild kommission, enligt vilken det inte längre finns något behov av begränsningar på denna ort.

Men aktiviteter som syftar till att förhindra spridning av det afrikanska pestviruset i Nizhny Novgorod-regionen fortsätter dock. Det är värt att komma ihåg att karantän infördes i slutet av juli i år. För att eliminera källan till ASF i Arzamas-regionen förstördes mer än sex hundra grisar och mer än tre tusen i hela regionen.

I Nizhny Novgorod-regionen tappar den afrikanska pesten.

Kom ihåg att den afrikanska pesten kom in i Rysslands territorium från Georgien, i vilken den troligen trängde in tillsammans med hamnavfall från fartyg som ankom från Afrika. Sedan dess har sjukdomen utbrett i olika regioner i Ryssland varje år.

Den afrikanska pesten kom till Ryssland från Georgien.

Vildsvin bidrar också till dess spridning, som inte bara bär i närliggande regioner utan också i grannländerna.

Vildsvin sprider sjukdomar som är svåra att kontrollera.

Det är riktigt, vissa grisodlare hävdar att under påskott av att bekämpa afrikansk svinpest eliminerar stora boskapskomplex små konkurrenter.

Under påskott av att bekämpa viruset förstörs ofta små gårdar.Totalt förstördes mer än sex hundra grisar i byn Sherstino och mer än tre tusen i regionen.

Lämna Din Kommentar