Africa Minerals

Afrika har en stor mängd mineraler. Av särskild betydelse är resurserna för olika grenar av metallurgi, som tillhandahålls av olika afrikanska länder. Insättningar i söder I den södra delen av kontinenten förekommer ett stort antal olika malmer. Den producerar kromiter, volfram, mangan. En storskalig grafitavlagring upptäcktes på ön Madagaskar.

Föroreningar av naturresurser

Miljön påverkas av människor, vilket bidrar till föroreningar av naturresurser. Eftersom människor verkar inom olika områden inom naturförvaltning försämras tillståndet för luft, vatten, jord och biosfären som helhet. Förorening av naturresurser finns som följer: kemisk; giftig; termisk; mekaniskt; radioaktiv.